Certifiering

 

Vem kan certifieras?

För att certifieras krävs att personen har ett intyg på genomförd hälsoutbildning på minst ett år från någon av branschrådets medlemsskolor. Godkända utbildningar är de som lästs från och med läsåret 2012-2013. Ansökan som görs på speciell ansökningsblankett lämnas till den skola vilken den sökande genomfört sin utbildning på.

Den sökande kan välja att certifiera sig inom ett eller flera områden. På respektive skola finns det lärarteam som av Branschrådet för hälsa är godkända att utföra certifieringen. Certifieringen innehåller en praktisk tillämpningsdel samt en skriftlig reflektion och analysdel. Den sökande skickar in den skriftliga delen till den folkhögskola som ansökan gjorts på. Den skriftliga delen bedöms och godkänns utifrån en av Branschrådet för hälsa gemensamt utvecklad bedömningsmall.

 

Ansök om certifiering

Ansök om att påbörja certfieringen genom att ladda ner och fylla i nedanstående blankett. Den lämnas sedan till till den skola där du genomfört utbildningen.
Ladda ner certifieringsblankett.