Certifieringskurser

Möjlighet till fördjupning

Förkunskaperna hos dem som går kurser på en folkhögskola skiljer sig ofta åt markant. Det innebär i förlängningen att kursdeltagarna är olika förberedda på att ta sig an den fördjupning som certifieringarna innebär, även om de gått samma kurs. En del personer har en stor erfarenhet inom de olika områdena som Branschrådet certifierar inom och kan på egen hand ta sig an certifieringsuppgifterna omgående efter grundutbildningen. Andra behöver eller vill gå en kurs för att lättare få till certifieringarna.

De som vill börja med certifieringarna efter genomfört läsår gör det utifrån kompetenskrav som är satt av Branschrådet för hälsa. Det centrala i certifieringarna är att se vad individerna har för kompetens. Certifieringsarbetet stäms av mot en gemensam bedömingsmall. Den kompetens som en certifierad person förväntas leva upp till beskrivs vid var certifiering. 

För dem som vill gå ytterligare kurser specifikt för att certifiera sig erbjuder några skolor kurser som alla som gått någon av de godkända hälsoutbildningarna kan söka. Även de certifieringskurserna certifierar mot de yrkeskompetenser och de krav som ställs av Branschrådet. Förkunskapskravet är en godkänd utbildning från en av de av Branschrådet godkända skolorna.