Massör

En certifierad Massör enligt Branschrådet för hälsa:

  1. Har gått en hälsoinriktad folkhögskoleutbildning om minst 1 år på en av Branschrådet för hälsas certifieringsberättigade medlemsskolor. Den sökande innehar såväl övergripande som specialiserade teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter inom adekvata ämnesområden så som anatomi, beteendevetenskap, folkhälsa, fysiologi, kost och näringslära, samt träningslära.
  2. Har genomgått grundläggande utbildning i samtalsmetodik som bygger på ett samarbetsinriktat förhållningssätt med motiverande samtalsteknik som verktyg. Metoden utgår från att alla människor har inneboende resurser för att hantera och lyckas med sina utmaningar eller för att genomföra en förändring.
  3. Arbetar och följer Branschrådet för hälsas fastställda värdegrund och etiska regler för yrkesutövandet.

Bli certifierad

Läs mer om att bli certifierad Massör via Branschrådet för hälsa.