Certifieringar

Branschrådet för hälsa samordnar och utfärdar certifieringar inom tre områden: kostrådgivning, massage och personlig träning (PT)

Gemensam kompetensbeskrivning

Branschrådet för hälsa har utvecklat en gemensam kompetensbeskrivning för samtliga certifieringar. Den fokuserar främst på vad du förväntas ha lärt dig under din utbildning. 

För att bli certifierad enligt Branschrådet för hälsa förväntas du:

  • Ha gått en hälsoinriktad folkhögskoleutbildning om minst 1 år på en av Branschrådet för hälsas certifieringsberättigade medlemsskolor.
  • Ha övergripande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom bl.a. anatomi, beteendevetenskap, folkhälsa, fysiologi, träningslära samt kost- och näringslära.
  • Ha grundläggande utbildning i samtalsmetodik som bygger på ett samarbetsinriktat förhållningssätt och med motiverande samtalsteknik som verktyg.
  • Arbeta utifrån den värdegrund och de etiska regler för yrkesutövandet som Branschrådet för hälsa fastställt tillsammans med medlemsskolorna.

Den gemensamma kompetensbeskrivningen bygger på och går i linje med den europeiska referensramen för kvalifikationer, EQF. EQF finns till för att kvalifikationer från olika länder och institutioner ska bli tydligare, mer jämförbara och lättare att använda i andra länder.

Utöver den gemensamma kompetensbeskrivningen har varje certifiering specifika kompetensbeskrivningar.