Välkommen till
Branschrådet för hälsa

Branschrådet för hälsa har som syfte att tydliggöra och garantera kvalitén inom folkhögskolornas hälsorelaterade utbildningar samt stärka kursdeltagarnas konkurrenskraft inom hälsobranschen. Vi kvalitetssäkrar, samordnar och
utfärdar certifieringar inom kostrådgivning, massage och personlig träning (PT).

Alla utbildningar som är anslutna till Branschrådet för hälsa omfattar minst ett års heltidsstudier.

Anslutna folkhögskolor

Alla skolor som är anslutna ger minst en ettårig grundutbildning på heltid. Innehåll och pedagogik kan se lite olika ut, men de ger alla möjlighet att efter genomförd utbildning gå vidare med någon, några eller alla certifieringar. Vilken eller vilka certifieringar som kan erbjudas efter genomförd kurs framgår av respektive skolas hemsida.