Varför ett branschråd
för hälsa?

Syftet med Branschrådet för hälsa är att tydliggöra och säkra kvalitén inom folkhögskolornas hälsorelaterade utbildningar och stärka kursdeltagarnas konkurrenskraft inom hälsobranschen. Rådet har till uppgift att kvalitetssäkra, samordna och utfärda certifieringar inom tre områden: kostrådgivning, massage och personlig träning (PT).

Fördelen med att läsa utbildningen på folkhögskola

Att jobba med att leda andra i ett hälsobefrämjande arbete handlar om att möta människor och stödja dem i en mer eller mindre omfattande livsstilförändring. För att kunna göra det behövs en god kunskap gällande mycket av det som påverkar människan. Det handlar om att ha en förståelse för så vitt skilda områden som sociologi, psykologi, anatomi, näringslära och samtalsmetodik. Det kräver enligt oss minst en ettårig utbildning på heltid. Här är några skäl till att utbildningarna på folkhögskola är ett bra val för dem som vill jobba inom hälsofältet:

Kompetensbeskrivningar

Branschrådet för hälsa har utvecklat en gemensam kompetensbeskrivning, en form av standard för respektive certifiering. Kompetensbeskrivningen fokuserar på resultatet av lärandet (learning outcomes), det vill säga vilka kunskaper, färdigheter och  kompetenser som den certifierade förväntas inneha. Detta bygger på, och är i linje med, det europeiska kvalitetsramverk, EQF, som ska fungera som ett översättningsverktyg och göra utbildningssystemen och kvalifikationer från olika länder i Europa lättare att läsa och förstå.

Genom att lägga fokus på resultatet av lärande gynnas både den certifierade och presumtiva arbetsgivaren. För den certifierade ger det en möjlighet att tydliggöra sin kompetens och har på så sätt något att förhålla sig till. Kompetensbeskrivningarna kan även underlätta vid val av kompetensutveckling. För en presumtiv arbetsgivare ökar möjligheten till att hitta den kompetens som eftersöks.

Anslutna folkhögskolor

Alla skolor som är anslutna ger minst en ettårig grundutbildning på heltid. Innehåll och pedagogik kan se lite olika ut, men de ger alla möjlighet att efter genomförd utbildning gå vidare med någon, några eller alla certifieringar. Vilken eller vilka certifieringar som kan erbjudas efter genomförd kurs framgår av respektive skolas hemsida.