Om Branschrådet

 

Varför ett branschråd för hälsa?

Syftet med Branschrådet för hälsa är att tydliggöra och säkra kvalitén inom folkhögskolornas hälsorelaterade utbildningar och stärka kursdeltagarnas konkurrenskraft inom hälsobranschen. Rådet har till uppgift att kvalitetssäkra, samordna och utfärda certifieringar inom tre områden: kostrådgivning, massage och personlig träning (PT).

Läs mer om Branschrådet För hälsa.

Anslutna folkhögskolor

Alla skolor som är anslutna ger minst en ettårig grundutbildning på heltid. Innehåll och pedagogik kan se lite olika ut, men de ger alla möjlighet att efter genomförd utbildning gå vidare med någon, några eller alla certifieringar. Vilken eller vilka certifieringar som kan erbjudas efter genomförd kurs framgår av respektive skolas hemsida.

Stensunds folkhögskola ι Hjälmareds folkhögskola ι Munka folkhögskola ι  Jakobsbergs folkhögskola ι Molkoms folkhögskola ι Ädelfors folkhögskola ι Örnsköldsviks folkhögskola ι Lillsved folkhögskola

 

Fördelen med att läsa utbildningen på folkhögskola

Att jobba med att leda andra i ett hälsobefrämjande arbete handlar om att möta människor och stödja dem i en mer eller mindre omfattande livsstilförändring. För att kunna göra det behövs en god kunskap gällande mycket av det som påverkar människan. Det handlar om att ha en förståelse för så vitt skilda områden som sociologi, psykologi, anatomi, näringslära och samtalsmetodik. Det kräver enligt oss minst en ettårig utbildning på heltid. Här är några skäl till att utbildningarna på folkhögskola är ett bra val för de som vill jobba inom hälsofältet.

 • Folkhögskolan som studieform erbjuder av tradition och hävd utbildningar som väl rustar deltagarna till att gå ut och jobba med det de utbildar sig till.
 • Helhetssyn på lärande, kunskap och människan. För att kunna leda andra måste du kunna leda dig själv. Vi ger mer än bara yrkeskunskap. Vi utvecklar människor.
 • Hög kvalitet i betydelsen hög lärarkompetens, pedagogisk skicklighet, branschnärhet och yrkeskompetens.
 • Teori möter praktik. Genom praktisk tillämpning skapas förståelse. En röd tråd följer genom utbildningarna trots bredd och omfattning av ämnesområden.
 • Tradition i betydelsen långsiktighet, stabilitet och erfarenhet. Våra skolor har upp till 35 års erfarenheter av hälsobranschen.
 • Flexibilitet i innehåll och pedagogik för att kunna ställa om för att möta samhällets behov och arbetsmarknadens krav.
 • Lärare med mycket energi och engagemang i både ämne och kursdeltagare.
 • Utbildningar som är förankrade i vetenskap och beprövad erfarenhet. Branschrådet står för en sund syn till kropp och hälsa.
 • Heltidsstudier, motsvarar heltidsarbete. Branschens längsta utbildningar gagnar för bredd och djup. Längden på utbildningarna ger möjlighet för kunskaperna att mogna.
 • Många lärarledda timmar >800 timmar fördelat på minst 36 veckors heltidsutbildning.
 • Små klasser som träffas i en välkomnande miljö. Stor gemenskap.
 • Lärandet mellan kursdeltagarna. Erfarenhetsutbyten. Samtalet som grund för lärandet.
 • Anställningsbarhet. Flera yrkesutgångar i samma utbildning. Goda chanser till jobb både som anställd och egenföretagare.
 • Kostnadsfria utbildningar, du betalar enbart för personliga omkostnader. Dvs längre utbildning till lägre pris.
 • CSN-berättigade utbildningar
 • Kvalitetssäkrat certifikat utgivet av Sveriges största branschråd inom hälsa, kost, träning och massage.
 • Skolors olika särarter leder till gemensam utveckling av kurser och av Branschrådet för Hälsa.
 • Branschrådet för hälsa har ett nära samarbete med Kroppsterapeuternas yrkesförbund, Sveriges största yrkesförbund inom friskvård och hälsa.
 • En del av skolorna erbjuder internat.

 

Kompetensbeskrivningar

Branschrådet för hälsa har utvecklat en gemensam kompetensbeskrivning, en form av standard för respektive certifiering. Kompetensbeskrivningen fokuserar på resultatet av lärandet (learning outcomes), det vill säga vilka kunskaper, färdigheter och  kompetenser som den certifierade förväntas inneha. Detta bygger på, och är i linje med, det europeiska kvalitetsramverk, EQF, som ska fungera som ett översättningsverktyg och göra utbildningssystemen och kvalifikationer från olika länder i Europa lättare att läsa och förstå.

Genom att lägga fokus på resultatet av lärande gynnas både den certifierade och presumtiva arbetsgivaren. För den certifierade ger det en möjlighet att tydliggöra sin kompetens och har på så sätt något att förhålla sig till. Kompetensbeskrivningarna kan även underlätta vid val av kompetensutveckling. För en presumtiv arbetsgivare ökar möjligheten till att hitta den kompetens som eftersöks.