Personlig tränare

Träning

 

En certifierad Personlig Tränare enligt Branschrådet för hälsa:

  • Har genomgått en hälsoinriktad folkhögskoleutbildning om minst ett år på en av de av Branschrådet för hälsa godkända medlemsskolorna. Den sökande innehar såväl övergripande som specialiserade teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter inom adekvata ämnesområden så som anatomi, beteendevetenskap, folkhälsa, fysiologi, kost och näringslära, samt träningslära.
  • Har genomgått grundläggande utbildning i samtalsmetodik som bygger på ett samarbetsinriktat förhållningssätt och med motiverande samtalsteknik som verktyg. Metoden utgår från att alla människor har inneboende resurser för att hantera och lyckas med sina utmaningar eller för att genomföra en förändring.
  • Arbetar och följer de av Branschrådet för hälsa – folkhögskolor i samverkan fastställda värdegrundoch etiska regler för yrkesutövandet.

Läs mer om att bli certifierad Personlig Tränare via Branschrådet för hälsa.