Yrkeskompetens

Branschrådet för hälsa har utvecklat en gemensam kompetensbeskrivning, en form av standard för respektive certifiering. Kompetensbeskrivningen fokuserar på resultatet av lärandet (learning outcomes), det vill säga vilka kunskaper, färdigheter och  kompetenser som den certifierade förväntas inneha. Detta bygger på, och är i linje med, det europeiska kvalitetsramverk, EQF, som ska fungera som ett översättningsverktyg och göra utbildningssystemen och kvalifikationer från olika länder i Europa lättare att läsa och förstå.

Genom att lägga fokus på resultatet av lärande gynnas både den certifierade och presumtiva arbetsgivaren. För den certifierade ger det en möjlighet att tydliggöra sin kompetens och har på så sätt något att förhålla sig till. Kompetensbeskrivningarna kan även underlätta vid val av kompetensutveckling. För en presumtiv arbetsgivare ökar möjligheten till att hitta den kompetens som eftersöks.

Läs mer om kompetensinriktningarna

Värdegrund och etiska regler

Läs om den värdegrund och de etiska regler certifieringen innefattar.