Certifieringskurser

 

Möjlighet till fördjupning

Förkunskaperna hos de som går kurser på en folkhögskola skiljer sig ofta åt markant. Det innebär i förlängningen att kursdeltagarna är olika förberedda på att ta sig an den fördjupning som certifieringarna innebär, även om de gått samma kurs. En del personer har en stor erfarenhet inom de olika områdena som Branschrådet certifierar inom och kan på egen hand ta sig an certifieringsuppgifterna omgående efter grundutbildningen. Andra behöver eller vill gå en kurs för att lättare få till certifieringarna.

De som vill börja med certifieringarna efter genomfört läsår gör det utifrån kompetenskrav som är satt av Branschrådet för hälsa. Det centrala i certifieringarna är att se vad individerna har för kompetens. Certifieringsarbetet stäms av mot en gemensam bedömingsmall. Den kompetens som en certifierad person förväntas leva upp till beskrivs vid var certifiering. Startsidan är sidan om yrkeskompetenser.

För de som vill gå ytterligare kurser specifikt för att certifiera sig erbjuder några skolor kurser som alla som gått någon av de godkända hälsoutbildningarna kan söka. Även de certifieringskurserna certifierar mot de yrkeskompetenser och de krav som ställs av Branschrådet. Förkunskapskravet är en godkänd utbildning från de av de av Branschrådet godkända skolorna.

 

Skolorna

Jakobsbergs folkhögskola

För mer information
Läs om utbildningen till Cert. Personlig Tränare (PT), inriktning atletisk utveckling och behandling.

Tärna folkhögskola

För mer information
Läs om utbildningen till Certifierad Kostrådgivare

Läs om utbildningen till Certifierad Personlig tränare

Örnsköldsviks folkhögskola

För  mer information

Läs om utbildning till certifierad Kostrådgivare, certifierad Personlig Tränare (PT) och certifierad Massör.